معرفی معاون بهداشت

تعداد بازدید:۵۱

 

 

مهندس محمد رحیمیان

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

تلفن هماهنگی :۵۲۵۲۵۸۰۱

فکس:۵۲۵۲۰۶۲۲

ایمیل :Rahimianm@trjums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۹