اخبار

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت آفتاب عالمتاب سرزمین ایران، امام رضا (ع) را تبریک گفت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت آفتاب عالمتاب سرزمین ایران، امام رضا (ع) را تبریک گفت.

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1399/04/12

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت آفتاب عالمتاب سرزمین ایران، امام رضا (ع) را تبریک گفت.[...]

ادامه