اخبار

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:  اصحاب رسانه سربازان‌گمنام در خط مقابله با کرونا هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: اصحاب رسانه سربازان‌گمنام در خط مقابله با کرونا هستند.

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1399/02/08

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : اصحاب رسانه سربازان گمنام در خط مقدم مقابله با کرونا هستند و مردم را از سردرگمی به سمت هوشیاری اجتماعی هدایت می کنند.[...]

ادامه