اخبار

معاون استاندار خراسان رضوی در بازدید از نقاهتگاهای تربت جام گفت :  مردم درطرح فاصله گذاری هوشمند متاسفانه نکات بهداشتی را رعایت نمی کند درهفته آینده با بحران بیماران مواجه خواهیم ش

معاون استاندار خراسان رضوی در بازدید از نقاهتگاهای تربت جام گفت : مردم درطرح فاصله گذاری هوشمند متاسفانه نکات بهداشتی را رعایت نمی کند درهفته آینده با بحران بیماران مواجه خواهیم ش

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1399/01/26

معاون استاندار خراسان رضوی در بازدید از نقاهتگاهای تربت جام گفت : مردم درطرح فاصله گذاری هوشمند متاسفانه نکات بهداشتی را رعایت نمی کند درهفته آینده با بحران بیماران مواجه خواهیم ش[...]

ادامه