اخبار

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام در پیامی 25اسفند را که به یاد سردارسرلشگر فرمانده جانباز مهندس مهدی باکری به روز شهردار نامگذاری شده  را به  شهرداران شهرستان تربت جام تبریک و از زحماتشان قدردانی کرد.

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام در پیامی 25اسفند را که به یاد سردارسرلشگر فرمانده جانباز مهندس مهدی باکری به روز شهردار نامگذاری شده را به شهرداران شهرستان تربت جام تبریک و از زحماتشان قدردانی کرد.

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/12/25

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام در پیامی 25اسفند را که به یاد سردارسرلشگر فرمانده جانباز مهندس مهدی باکری به روز شهردار نامگذاری شده را به شهرداران شهرستان تربت جام تبریک و از زحماتشان قدردانی کرد.[...]

ادامه