اخبار

اولین کارگاه آموزشی مدیریت پیش‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) با مشارکت اساتید اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزارشد.

اولین کارگاه آموزشی مدیریت پیش‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) با مشارکت اساتید اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزارشد.

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/11/14

اولین کارگاه آموزشی مدیریت پیش‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) با مشارکت اساتید اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزارشد[...]

ادامه
رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام از تولد نوزاد دختر در داخل آمبولانس خبر داد

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام از تولد نوزاد دختر در داخل آمبولانس خبر داد

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/10/26

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :هنگام انتقال مادر باردار به بیمارستان سجادیه با کمک تکنسین‌های اورژانس نوزاد دختر در سلامت کامل در داخل آمبولانس متولد شد[...]

ادامه
مجمع سلامت با رویکرد پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی درتربت جام برگزار می شود

مجمع سلامت با رویکرد پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی درتربت جام برگزار می شود

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/10/26

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : مجمع سلامت بارویکرد پیشگیری و مقابله باآسیب های اجتماعی درحوزه سلامت برگزار می شود و مجموعه فعالیت های ادارات و ثمن هادر زمینه بهداشت و درمان مورد بررسی و حمایت قرار می گیرد برترین های حوزه بهداشت و درمان معرفی و تجلیل می شوند.[...]

ادامه