اخبار

بحران و بلایا

بحران و بلایا

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/10/18

افتتاح کانکس بحران و بلایا با حضور رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام و دیگر مسئولین دانشکده[...]

ادامه
امنیت

امنیت

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/10/16

جلسه امنیت حراست دانشکده علوم پزشکی تربت جام[...]

ادامه
رسانه

رسانه

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/10/16

کمیته رسانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام[...]

ادامه
نشست صمیمی

نشست صمیمی

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/10/12

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام با ریاست مرکز اموزش عالی شهرستان[...]

ادامه