اخبار

تشدید بازرسی از اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان

تشدید بازرسی از اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان

  • توسط: روابط عمومی
  • 1397/02/31

ریاست مرکز بهداشت تربت جام اعلام کرد ، با توجه به دستورالعمل تشدید بازرسیها از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان ، برنامه ریزی و اقدامات مناسب در معاونت بهداشتی دانشکده به عمل آمده است.[...]

ادامه