اخبار

تبریک روز پژوهش

تبریک روز پژوهش

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/09/25

رییس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در پیامی روز پژوهش را به تمامی پژوهشگران و فعلان عرصه علم و دانش تبریک گفت[...]

ادامه
پیام تسلیت

پیام تسلیت

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/09/25

پیام تسلیت ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام دکتر محمد افکار در پی درگذشت جناب آقای دکتر صادق حضرتی[...]

ادامه
گزار ش تصویری

گزار ش تصویری

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1396/09/07

تلاش بلند همتان عمران دانشکده علوم پزشکی تربت جام به بار نشست[...]

ادامه