اخبار

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/07/26

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:ثبت پروژه های عمرانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد رتبه اول را کسب نمود .[...]

ادامه
روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند

روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/07/09

سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. به همین همه ساله درایران هفته ای تحت عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامه های متنوعی به همین مناسبت برگزار می گردد. هر ساله از طرف سازمان جهانی شعاری برای این روز در نظر گرفته می‌شود.[...]

ادامه