اخبار

سرپرست شبکه بهداشت و درمان صالح آباد : تا کنون فشار خون بیش از ۱۴ هزار نفر در سامانه فشار خون و سامانه سیب کنترل و ثبت شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان صالح آباد : تا کنون فشار خون بیش از ۱۴ هزار نفر در سامانه فشار خون و سامانه سیب کنترل و ثبت شده است.

 • توسط: مدیر سیستم .
 • 1398/04/03

سرپرست شبکه بهداشت و درمان صالح آباد : تا کنون فشار خون بیش از ۱۴ هزار نفر در سامانه فشار خون و سامانه سیب کنترل و ثبت شده اس[...]

ادامه
معاون بهداشت دانشکده خبر داد :35 هزار نفر در هفته اول " بسیج ملی کنترل فشار خون " مورد غربالگری قرار گرفتند.

معاون بهداشت دانشکده خبر داد :35 هزار نفر در هفته اول " بسیج ملی کنترل فشار خون " مورد غربالگری قرار گرفتند.

 • توسط: مدیر سیستم .
 • 1398/03/25

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: تا صبح روز شنبه 25 /3/98 ، 35 هزار نفر در بسیج ملی کنترل فشار خون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت جام شرکت کرده و مورد عربالگری قرار گرفته اند.[...]

ادامه
معاون بهداشت دانشکده خبر داد :پوشش کامل مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معاون بهداشت دانشکده خبر داد :پوشش کامل مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 • توسط: وبدا/قنبرزاده
 • 1398/03/23

به گزارش پایگاه خبری وبدا تربت جام ، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستانهای تربت جام وصالح آباد و تمامی مهاجران خارجی که در اردوگاهها و خارج از اردوگاهها در این شهرستانها اقامت دارند انجام شد.[...]

ادامه
اهدا عضو کودک 7 ساله تربت جامی به سه نفر جان دوباره بخشید

اهدا عضو کودک 7 ساله تربت جامی به سه نفر جان دوباره بخشید

 • توسط: مدیر سیستم .
 • 1398/03/22

هدا عضو کودک 7 ساله تربت جامی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام از اولین اهدا عضو امسال در تربت جام خبر داد . به گزارش وبدا تربت جام ، دکر هومن محمدزاده اولین اهدا عضو در سال 1398 در تربت جام را مربوط به کودک 7 ساله ای به نام فاطمه دارمی اعلام کرد.[...]

ادامه