اخبار

سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی ابلاغهای جداگانه ای اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته سرمایه انسانی و کمیته مدیریت عملکرد دانشکده را مشخص نمود

سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی ابلاغهای جداگانه ای اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته سرمایه انسانی و کمیته مدیریت عملکرد دانشکده را مشخص نمود

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1397/06/14

سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام طی ابلاغهای جداگانه ای اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته سرمایه انسانی و کمیته مدیریت عملکرد دانشکده را مشخص نمود[...]

ادامه
حضور معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نشست معاونین درمان دانشگاه ها و دانشکده های خراسان رضوی

حضور معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نشست معاونین درمان دانشگاه ها و دانشکده های خراسان رضوی

  • توسط: مدیر سیستم سوپر یوز
  • 1397/05/29

نشست معاونین درمان دانشگاه ها و دانشکده های خراسان رضوی با موضوع بهینه سازی توزیع پزشکان متخصص در شهرهای استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.[...]

ادامه