اخبار

خبر فوری

خبر فوری

  • توسط: مدیر سیستم .
  • 1396/05/08

انتصاب جدید در دانشکده علوم پزشکی تربت جام دکتر سیدمحمد نظری طی حکمی دکتر هومن محمد زاده را بعنوان سرپرست بیمارستان سجادیه و طالقانی منصوب کرد.در این حکم آمده است جناب آقای دکتر هومن محمدزاده ....[...]

ادامه
مهندس رحیمیان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در جلسه روحانیون مستقل طرح هجرت گفت

مهندس رحیمیان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در جلسه روحانیون مستقل طرح هجرت گفت

  • توسط: مدیر سیستم .
  • 1396/05/05

مهندس رحیمیان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در جلسه روحانیون مستقل طرح هجرت گفت :نقش معنوی روحانیون در بخش سلامت روان خیلی موثراست .وی خاطرنشان کرد:[...]

ادامه
مراسم تحلیف دومین دوره دانش آموختگان دانشکده علوم پزشکی  تربت جام  با حضور مسئولان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام  درباغ سرای باربد تربت جام  برگزار شد.

مراسم تحلیف دومین دوره دانش آموختگان دانشکده علوم پزشکی تربت جام با حضور مسئولان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام درباغ سرای باربد تربت جام برگزار شد.

  • توسط: روابط عمومی
  • 1396/03/07

مراسم تحلیف دومین دوره دانش آموختگان دانشکدهعلوم پزشکی تربت جام با حضور مسئولان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام درباغ سرای باربد تربت جام برگزار شد.[...]

ادامه