اخبار

راهیابی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مرحله کشوری بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان وپرسنل دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور

راهیابی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مرحله کشوری بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان وپرسنل دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور

  • توسط: محمد گل محمدی
  • 1398/05/08

راهیابی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مرحله کشوری بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان وپرسنل دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور[...]

ادامه