بگذر

ثبت نام کارت اهدای عضو

ثبت نام کارت اهدای عضو

با توجه به اينكه در ايران روزانه 10-7 نفر بيمار نيازمند پيوند عضو به دليل نرسيدن عضو پيوندي جان خود را از دست مي دهند،با اهداي عضو از افرادي كه به هر دليل دچار مرگ مغزي شده اند مي توان از مرگ اين بيماران جلوگيري كرد.واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي همواره در تلاش است با ترويج فرهنگ اهداي عضو و آشنا كردن اذهان عمومي با مقوله مرگ مغزي و اهداي عضو بتواند گامي در جهت اعتلاي اين فرهنگ بردارد.ارائه كارت اهداي عضو اولين و بزرگترين گام در اين جهت است كه صرفا جنبه فرهنگ سازي دارد.

شما نيز مي توانيد با ثبت نام و به همراه داشتن كارت خود در اشاعه اين فرهنگ سهم بسزايي داشته باشيد و اثر كار خيرخواهانه شما در نهايت نجات جان انساني باشد.

 هدف اصلي از اين كار كمك به نجات جان انسان ها با ترويج فرهنگ اهداي عضو مي باشد و دريافت كارت اقدامي نمادين براي ترويج اين فرهنگ است، نوع كارت چه به صورت پرينت كارت موقت در خاتمه ثبت نام در سايت باشد يا مرحله پيشرفته تر آن يعني دريافت پيوند كارت ملي، در نهايت ارزش يكساني از نظر اخلاقي و نجات جان انسان ها دارد.


داوطلبان دريافت كارت اهدا جهت ثبت نام روی لینک ذیل كليك كنند 

http://register.ehda.sbmu.ac.ir/Person/Register

انتشار: