بگذر

اطلاعیه دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام در قالب سرباز هیات علمی

اطلاعیه دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام در قالب سرباز هیات علمی


اطلاعیه دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام در قالب سرباز هیات علمی

دانشکده علوم پزشکی تربت جام به تعداد 1 نفر فارغ التحصیل با مدرک کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در جهت همکاری در قالب سرباز هیات علمی دعوت به همکاری می نماید
لذا جهت ثبت نام، دریافت فایل رزومه و راهنمایی بیشتر با دبیر امور هیات علمی آقای خرمی (52541090-051 یا 52523224 -051داخلی 101 ) تماس گرفته شود.
مدت زمان ثبت نام و ارائه رزومه حداکثر 10 روز می باشد.

انتشار: