بگذر

تصویب راه اندازی سه پایگاه اورژانس جدید در شهرستان تربت جام و صالح آباد

تصویب راه اندازی سه پایگاه اورژانس جدید در شهرستان تربت جام و صالح آباد

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام :

تصویب راه اندازی سه پایگاه اورژانس جدید در شهرستان تربت جام و صالح آباد

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : راه اندازی سه پایگاه جدید اورژانس در شهرستان تربت جام و صالح آباد در  جلسه ویرایش جانمایی پایگاههای اورژانس وزارت مورد  تصویب قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، دکتر محمد افکار ضمن تبریک ویژه به مردم و پرسنل حوزه سلامت شهرستان تربت جام به مناسبت تصویب راه اندازی سه پایگاه جدید اورژانس گفت : برای کامل شدن پوشش خدمات اورژانس و ارائه خدمات بهتر ،راه اندازی پایگاهای جدید اورژانس شامل :پایگاه چهار شهری ، پایگاه دو صالح آبادمورد  تصویب قرار گرفت .

وی تصریح کرد :امیدواریم با گسترش و راه اندازی پایگاههای جدید در توسعه پوشش خدمات وکاهش زمان رسیدن پرسنل اورژانس بر بالین مریض شاهد زمان کمتروخدمات مطلوبتری دراین حوزه  باشیم 

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است