بگذر

برگزاری اولین کارگاه آموزشی اورژانس های زنان وزایمان در تربت جام

برگزاری اولین کارگاه آموزشی اورژانس های زنان وزایمان در تربت جام

برگزاری اولین کارگاه آموزشی اورژانس های زنان وزایمان در تربت جام
رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: اولین دوره کارگاه آموزشی اورژانس های زنان وزایمان برای گروه تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی درمحل سالن کنفراس شهید فکوری بیمارستان سجادیه تربت جام برگزارشد.
به گزارش خبرنگار وبدا جام ، دکترهومن محمدزاده با اشاره به اهدف برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس های زنان و زایمان گفت :این کارگاه آموزشی باهدف ارتقای سطح دانش پرسنل فوریت های پزشکی درهنگام برخورد بابیماران دچاراورژانس های زنان وزایمان ومادران باردار به همت واحدآموزش اورژانس 115توسط دکترحوران احمدی متخصص زنان وزایمان برگزارشد.
وی تصریح کرد : این کارگاه بابهره گیری ازمطالب ومباحث استاندارد تدوین شده سازمان اورژانس کشور و انتقال تجربیات ودانش فنی خانم دکتراحمدی برگزارشد.

دکترهومن محمدزاده افزود:دراین کارگاه مباحث مختلف اورژانس های زنان وزایمان ونحوه مدیریت بیماران زایمانی برای تکنسین های اورژانس بیان شد.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است