بگذر

تقویم آموزشی شروع نیمسال اول سال تحصیلی98-99

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تقویم آموزشی شروع نیمسال اول تحصیلی 98-99 به شرح ذیل میباشد:

بازه زمانی برای انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 1398.06.25 تا 1398.07.05 و

بازه زمانی حذف واضافه از تاریخ 1398.07.05 تا 1398.07.10 میباشد. 

همچنین تاریخ شروع برگزاری کلاس های درسی از شنبه مورخ 1398.07.01 میباشد.                      

انتشار: