بگذر

مدارک مورد نیاز دانشجویان جدیدالورود

مدارک مورد نیاز دانشجویان جدیدالورود:

12 قطعه عکس پشت نویسی شده

4 سری کپی کامل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

اصل و کپی از دفترچه بیمه

اصل و کپی مدرک و ریز نمرات دیپلم و پیش

تاییدیه پستی مدارک پیش و دیپلم

مدارک شاهد و ایثارگر


 

انتشار: