بگذر

اولین دوره آموزشی طرح تربیت بهگر در دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار می شود.

اولین دوره آموزشی طرح تربیت بهگر در دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار می شود.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام :

اولین دوره آموزشی طرح تربیت بهگر در دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار می شود.
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و توسط گروه تخصصی سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشکده اولین دوره آموزشی طرح تربیت بهگران در دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، مهندس محمد رحیمیان گفت: به استناد بند 2 ماده 1 تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مفاد قانوني مندرج در فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران، این دوره آموزشی با هدف حفظ و صيانت از نيروي كار ، ارتقاء سطح سلامت كارگران و پيشگيري از بيماري هاي شغلي و از كار افتادگي زودرس آنان در اثر بروز حوادث و سوانح در محيط كاربرگزار می شود.

وی تصریح کرد : برنامه زمانبندی دوره اول تربیت بهگران به شرح زیر میباشد.

برای دانلود و مشاهده این برنامه کلیک کنید

برای دانلود و مشاهده جزوه آموزشی کلیک کنید

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است