بگذر

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد


کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد

ز

دکتر محمد افکار در گفتگو با خبرنگار وبدا جام ، افزود : با توجه به گزارش ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ، واحد پشتیبانی و فنی دانشکده موفق به کسب رتبه اول در بین کل دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی گردید .

وی افزود : واحد پشتیبانی و فنی در بین ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کل استان خراسان به صورت کامل و دقیق مستندات مربوطه را در سامانه مذکور انجام پذیرفت .

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : بی تردید موفقیت مذکور مدیون زحمات مدیران و پرسنل گرامی می باشد که بدینوسیله برخود فرض می دانم از تمامی همکاران فعال، دلسوز و متعهد تقدیر و تشکر نمایم امید است با تلاش مستمر و همکاری جمعی شاهد تداوم موفقیت های روزافزون دانشکده باشیم.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است