بگذر

اضافه شدن رشته مامایی درمقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اضافه شدن  رشته مامایی درمقطع کارشناسی ناپیوسته در  دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اضافه شدن  رشته مامایی درمقطع کارشناسی ناپیوسته در  دانشکده علوم پزشکی تربت جام

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: رشته مامایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشکده علوم پزشکی تربت جام اضافه  می شود .
به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،دکتر محمد افکار افزود :باعنایت به پاسخ دبیر هیئت ممتحنه ، ارزشیابی وبرنامه ریزی رشته بهداشت باروری و مامایی با پذیرش 15 الی 20نفر دانشجو یک دوره و از بهمن ماه سال تحصیلی 98 با مقطع رشته مورد درخواست موافقت گردید .
وی تصریح کرد :این افراد در بهمن ماه سال جاری مشغول به تحصیل خواهند شد و آگهی پذیرش آن در مرحله تکمیل ظرفیت بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیان کرد :با اضافه شدن این رشته جدید و راه اندازی بیمارستان تخصصی زنان در تربت جام خدمات مطلوبتری  به مردم شهرستان ارائه خواهد شد.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است