بگذر

حضور تیم پزشکی در روستاهای بخش جنت آباد صالح آباد

حضور تیم پزشکی در روستاهای بخش جنت آباد صالح آباد

حضور تیم پزشکی در روستاهای بخش جنت آباد صالح آباد

حضور تیم پزشکی و گروه خیریه از مؤسسه علی ابن ابیطالب (ع) در روستای سیا خوله صالح آباد و ویزیت رایگان بیماران
به گزارش خبرگزاری وبدا جام ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان صالح آباد گفت : بعد از ارسال گزارش در خصوص حضور تیم پزشکی در روستاهای بخش جنت آباد در تاریخ ۹ ابان تیم بازرسی شبکه بهداشت و درمان صالح آباد در روستای سیاخوله حاضر شدند.
دکتر معلم زاده افزود : در بررسی صورت گرفته مشخص شد که گروه خیریه از موسسه علی ابن ابیطالب (ع) با نظارت رسول خادم به همراه دو نفر پزشک در محل روستا در حال ویزیت بیماران بودند.

وی بیان کرد:با هماهنگی و صحبت با مسوول تیم پزشکی قرار شد کلیه فعالیتهای موسسه در حوزه بهداشت و درمان در سطح شهرستان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان صالح آباد انجام شود.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است