بگذر

تاکید بر لزوم توجه به اعتباربخشی بیمارستان سجادیه تربت جام

تاکید بر لزوم توجه به اعتباربخشی بیمارستان سجادیه تربت جام

‍ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام :

تاکید بر لزوم توجه به اعتباربخشی بیمارستان سجادیه تربت جام 
جلسه اعتبار بخشی بیمارستان سجادیه تربت جام با حضور معاونت و مدیران حوزه درمان دانشکده  علوم پزشکی تربت جام در محل سالن کنفرانس شهید فکوری بیمارستان سجادیه برگزار شد.
معاون درمان  دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :در این جلسه  نقاط ضعف موجود در اعتبار بخشی دانشکده بررسی و به  توجه بیشتر واحدهای درگیر در اعتبار بخشی نسبت به پایش مداوم و انطباق با استانداردها تاکید شد .

دکتر هومن محمد زاده افزود:طراحی سامانه مستندسازی استانداردهای حوزه اعتباربخشی دانشکده  گامی موثر در ارائه هرچه مطلوب تر عملکرد دانشکده است .

وی تصریح کرد : سنجه های اعتبار بخشی به منظور تعالی خدمات بیمارستانی طراحی شده و  نکات لحاظ شده در آیتم های اعتباربخشی تنها محدود به ایام اعتبار سنجی بیمارستانها نبوده و رسالت هر روزه کادر درمان می باشد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام ضمن تشکر از مدیران حوزه درمان بیان کرد : خدمات و فعالیتهای چشمگیری  در بیمارستان سجادیه انجام شده است و درجه اعتباری بیمارستان  تاکنون یک کشوری بوده است .

دکتر هومن محمد زاده گفت : هردوسال کلیه بیمارستانهای کشور  بر اساس شاخص های  اعتباربخشی ارزیابی و گواهینامه بیمارستانی صادر می شود که در آخرین ارزیابی بیمارستان سجادیه تربت جام به عنوان بیمارستان درجه یک ارزشیابی گردیده است.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است
آخرین مطالب