بگذر

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد  به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود  1نفر کارشناس ارشد رشته انفورماتیک پزشکی درقالب طرح عادی (مشمول طرح ولایحه)  بکار گیرد .

متقاضیان رشته مذکور می توانند مدارک خود را از تاریخ 1398/08/23 لغایت 1398/08/30 به آدرس: خراسان رضوی - تربت جام -خیابان میرقوام الدین - میرقوام الدین 12- معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی،فرهنگی - ساختمان اداری - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی - کد پستی به شماره 9571786917 از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.

شماره تماس دبیرخانه هیات علمی (آقای خرمی) جهت هرگونه سوال: 52523224(051) داخلی 101 - 52541090(051)

مدارک لازم:
1. تصویر تمامی صفحات شناسنامه
2. تصویر دو طرف کارت ملی
3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
4.تصویر آخرین حکم کارگزینی درصورت داشتن رابطه استخدامی
5. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه مخصوص برادران
6. شناسنامه علمی CV به صورت کامل همراه مستندات آموزشی، پژوهشی و اجرایی (لازم به ذکر است سوابق اعم از اشتغال ، تدریس بایستی همراه با گواهی معتبر باشد)
7. عکس4*3 چهارقطعه

انتشار: