بگذر

برگزاری کارگاه آموزشی "نقش رسانه در پیشگیری از رفتارهای خودکشی" درتربت جام

برگزاری کارگاه آموزشی "نقش رسانه در پیشگیری از رفتارهای خودکشی" درتربت جام

برگزاری کارگاه آموزشی "نقش رسانه در پیشگیری از رفتارهای خودکشی" درتربت جام

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : به خاطر شرایط زندگی مدرن ، کمبود ارتباط والدین با فرزندان ، افراد جامعه با یکدیگر وراه فرار از مشکلات متاسفانه آمار خودکشی در جهان افزایش یافته است .

به گزارش خبرنگار وبدا جام ،مهندس محمد رحیمیان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام درکارگاه آموزشی با تبریک پیروزی سپاه اسلام در زدن سیلی به نیروهای تروریستی آمریکایی با اشاره به "نقش رسانه درپیشگیری از رفتارهای خودکشی" گفت: آمار اقدام به خودکشی در زنان سه برابرمردان است اما آمارخودکشی منجر به فوت در مردان چهار برابر زنان است ومرگ ناشی از خودکشی از ده عامل مرگ میر جوانان در دنیاست .
وی‌ با اشاره به راههای پیشگیری از خودکشی در جامعه گفت : سالانه بیش از ۸۰۰هزار نفردردنیا براثرخودکشی جان خود را از دست می دهند و مستقیم اطرافیان را تحت تاثیر قرارمی دهند و راههای پیشگیری از خودکشی نقش مهم و اساسی در جامعه دارد.
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تصریح کرد: درج نادرست خبر خودکشی در رسانه هاخودباعث ایجاد موج خودکشی می شود.
مهندس محمد رحیمیان بیان کرد: خودکشی که منجر به فوت نشودعواقب آن آسیب هایی همچون مغزی ، خفگی ،فلج ،آسم و... به دنبال دارد.
وی افزود : درج گزارش این داستان واقعی است دررسانه ها استفاده نشودتاثیر منفی دارد و اشتغال فکری در نوجوانان و جوانان موجب افزایش خودکشی در جامعه جهانی شده است .

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیان کرد :برای پیشگیری و اطلاع رسانی کارگاههای آموزشی در سطح شهرستان و مراکز بهداشتی با حضور پزشکان ،روانشناسان وبهورزان برگزار شده که تاثیرمهم و اساسی در کاهش خودکشی داشته است .

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است
آخرین مطالب