بگذر

اطلاعیه _ جهت جذب نیروی تکنسین ۱۱۵؛

اطلاعیه  _ جهت جذب نیروی تکنسین ۱۱۵؛

اطلاعیه  _ جهت جذب نیروی تکنسین ۱۱۵؛
آزمون کتبی روز دوشنبه ۳۰دی۹۸ ساعت ۱۰تا۱۲ در محل مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان تربت جام بلوار امام مقابل پایانه مسافربری و اعلام نتایج ۳برابر تعداد مورد نیاز همان روز از ساعت ۱۶ به بعد در صفحه دانشکده واطلاعیه در محل آزمون خواهد بود آزمون عملی وسلامت جسمانی روز بعد ۳شنبه مورخ ۱ بهمن ۹۸ درمحل انتهای خیابان بدر مدرسه نمونه دولتی خضرا سالن ورزشی کامیابی انجام خواهد شد .
آزمون کتبی شامل اطلاعات عمومی زبان انگلیسی_ ادبیات فارسی و معارف اسلامی ومنبع آزمون تخصصی ازکتب اورژانسهای پیش بیمارستانی میانی( کتب آیی) خواهدبود .
کارت شرکت در آزمون از روز شنبه ۲۸ دی ماه ۹۸بصورت حضوری در دفتر شرکت (آدرس مشهد_ذکر شده در اطلاعیه اولیه) وبصورت الکترونیکی برای دارندگان پست الکترونیکی تحویل وارسال خواهد شد ودر روز آزمون از ساعت ۸تا ۹.۵ در محل آزمون نیز توزیع میگردد .
آدرس آزمون عملی میدان قدس _انتهای خیابان بدر _ مدرسه نمونه دولتی خضراء سالن ورزشی مرحوم کامیابی

انتشار: