بگذر

اطلاعیه فوری اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115

اطلاعیه فوری  اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115

اطلاعیه فوری 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115


۱-یزدان یزدانی راد
۲-هاشم ارحمی سیاه لاخ 
۳-خالد مهرگان سنگینی
۴-امیر حسین زاده
۵-مرتضی بیدل
۶-جلال قنبری محمود آباد
۷- مجتبی غفوری
۸-جواد ساقی ارزنه ای
۹-محمد منوچهری
۱۰-احسان شفیعی
۱۱-محمد جهانی جوابشو
۱۲-ایمان مشرقی
۱۳-بهنام عمری
۱۴-علی امینی
۱۵- عباس ابراهیم زاده
۱۶-محمد عظیمی احمد آباد
۱۷-حسن احمدی تبار
۱۸- ارسلان مشفق
۱۹- احسان قاسم زاده
۲۰-علی گنجی
۲۱- سعید اسحاقی ایل بیگی
۲۲-محمد سردار احمد آبادی
۲۳-علی نورائی فریمان
۲۴-محمد نوری
۲۵-محمود خلیفه قادری
۲۶.سجاد طالب گرویان
۲۷.امیر تاجی
۲۸مهدی اسماعیل پور
۲۹.رضارستمی
۳۰جوادساقی
۳۱.رضادهقانیان
۳۲.احسان دائمی
۳۳.مهدی بختیاری
۳۴.عثمان گزیکی
۳۵حسن پرویزی نیا
۳۶.محمد رضا شیران خراسانی
۳۷.ابولفضل رفیعی
۳۸.محمداحمدی
۳۹علی محمدی
۴۰.سید مهردادجوادیان
۴۱.محمد خزائی
۴۲.مهبد باغدار
۴۳حمید قاسمی سیاه لاخ
۴۴.حسن براتی
۴۵.علی مهربخش
۴۶.محسن مجددی سنگانی
۴۷.مهدی نظری شاندیز
۴۸.ابراهیم کریمی  سورند
۴۹.حسن بخشی
۵۰.محمد رضا ابوئی مهریزی
۵۱.مجید چهاریاری
۵۲سعید رضایت
۵۳.محمد جواد عظیمی نیا
۵۴.محمد صادقی
۵۵.جلال حمیدی
۵۶.علی زنگنه قاسم آبادی
۵۷.داوود امیر زاده
۵۸.محمد برخورداری
۵۹.احسان میش مست
۶۰.صادق معصومی
۶۱.مهدی حسینی بنده قرایی
۶۲.علیرضا سلوکی
۶۳.حامد بذر افشان
۶۴.امین صالحی خوجه ورد
۶۵.قاسم حیرانی
۶۶.شهرام نوروزی
۶۷.رضا محمد زاده
۶۸.حسین اسدی
۶۹.رهیل نوروز احمدی
۷۰.سید محمد اسحاق زاده
۷۱.عارف اسماعیلی
۷۲.شعیب عبدالعفوری
۷۳.ولی الله شیردل
۷۴.امید رسول زاده
۷۵.بهزادشاه مرادی
۷۶.حسن بوستانی سید آبادی
۷۷.شایان توکلی
۷۸.حامد زارعی
۷۹.حسین جوانشیری قاسم آبادی


به اطلاع می رساند قرار بود در روز سه شنبه ۱ / ۱۱ / ۹۸ آزمون عملی جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115 برگزار گردد که با توجه به برودت هوا این آزمون لغو و به زمان دیگری موکول گردید که تاریخ برگزاری آن مجددا در همین رسانه اطلاع رسانی خواهد شد .

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: