بگذر

فراخوان بکارگيري نيرو

فراخوان بکارگيري نيرو – شفایاب کردستان

((فراخوان بکارگيري نيرو به صورت خريد خدمات))

شرکت شفایاب برنده مناقصه در واگذاري برخي از خدمات بهداشتي، درماني و اداري دانشکده علوم پزشکی تربت جام، در نظر دارند افراد واجد شرايط در رشته هاي مندرج را از طريق فراخوان، شناسائي و در صورت نياز از طريق آزمون كتبي در حيطه‌هاي عمومي و تخصصي (و حسب مورد مصاحبه شغلي) و پس از احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش، بصورت قرارداد خريد خدمات با شرايط و ضوابط ذيل دعوت به همكاري نمايد.
علاقه مندان جهت مطالعه شرایط وضوابط وثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

کلیک کنید

انتشار: