بگذر

اولین عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر در تربت جام

اولین عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر در  تربت جام

اولین عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر دربیمارستان سجادیه  تربت جام
رئیس بیمارسان سجادیه تربت جام گفت: اولین عمل جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (فنستراسیون دیسک کمر) در دانشکده علوم پزشکی تربت جام انجام شد.
به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،دکتر رضا جعفری با اشاره به مزیت های این نوع عمل جراحی گفت:کمترین آسیب استخوانی مهره های کمر،
کمترین آسیب عضلات ستون فقرات،کاهش مدت ریکاوری و بستری بیمار در بیمارستان ،کاهش احتمال ناپایداری ستون فقرات به دنبال جراحی در آینده و بازگشت زودتر بیمار به کار و فعالیت را از جمله مزایای این نوع عمل جراحی است .
وی افزود:این نوع عمل جراحی دارای محدودیت است و در تمام دیسک های کمر نمیتوان این عمل جراحی را انجام داد.
عمل جراحی  میکروسکوپی دیسک کمر (فنستراسیون دیسک کمر) توسط دکتر توانا در بیمارستان سجادیه تربت جام با موفقیت انجام شد.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است