بگذر

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین ،حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان است.

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین ،حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان است.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام:
یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین ،حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان است.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین ، حفظ وارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان است بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.
به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،دکترهومن محمد زاده گفت :بیمارستان سجادیه تربت جام با آمادگی کامل از تیم ارزیاب سنجه های اعتباربخشی اعزامی از وزارت متبوع استقبال نمود.
وی تصریح کرد: از ابتدای این هفته و با حضور گروهی از ارزیابان اعتباربخشی در بیمارستان سجادیه کار بررسی و واکاوی فعالیت واحدهای بیمارستان آغاز و طی آن اعضای تیم ارزیاب با حضور در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های جاری بیمارستان را با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابقت دادند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت مطابق با استاندارد هایی است که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد.
دکتر محمد زاده مهمترین هدف از اعتبار بخشی را بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت و افزایش اعتماد عمومی به مراقبت سلامت بیمارستان ها عنوان کرد و افزود: این ارزیابی‌ها که در دوره‌های زمانی مشخص و در تمام حوزه‌ها صورت گرفت با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین انجام شد و بازرسین اعتبار بخشی در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار براساس دستورالعمل های وزارت متبوع از تمامی واحد های بیمارستان بازدید به عمل آورند که طی بازرسی هایی که صورت گرفت امتیازات لازم کسب می شود.

وی تصریح کرد: گروهی از کارشناسان خبره و کارآزموده این وظیفه را در بیمارستان سجادیه تربت جام به انجام رسانده و با حضور در بخش‌های درمانی و غیردرمانی مشغول انجام فعالیت بودند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:با تعامل و همکاری ستودنی کارشناسان اعتباربخشی، کار با سرعت قابل توجهی پیش رفته است و در همان روز اول آزمایشگاه، اتاق عمل، زایشگاه، تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، اورژانس و مدارک پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و تیم ارزیاب با حضور در بخش‌های یاد شده و مشاهده مستندات و فرآیند کاری آنها، در جریان جزئیات امور قرار گرفته‌اند.
دکتر محمد زاده تصریح کرد: کارشناسان تیم ارزیابی، که مسئولیت ارزیابی‌های بالینی را بر عهده دارند نیز در بخش‌های بستری حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات به بیماران قرار گرفته‌اندهمچنین از بخش‌های اورژانس، ICU و آزمایشگاه بازدید به عمل آورده و بر چگونگی اجرای دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت نظارت کرده و آنها را مورد بررسی قرار داده است
وی بیان کرد:از همان دقایق ابتدایی، با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت بهداشت را با موارد به اجرا در آمده در بیمارستان مطابقت داده و مستندات ما را مورد ارزیابی قرار دادند. یکی از نکات قابل توجه در ارزیابی‌ها دقت نظر و اشراف کامل به موارد تحت پوشش بود به طوری که به صورت دقیق و موشکافانه نکات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و خوشبختانه بسیار ثمربخش بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کسب حداکثر امتیاز در ارزیابی سنجه ها گفت: بیمارستان سجادیه تربت جام با آمادگی کامل پذیرای تیم ارزیاب اعتبار بخشی وزارتخانه متبوع می باشد و امیدوار است با توجه به زحمات تمامی کارکنان بخش های درمانی ،اداری-پشتیبانی ، در نهایت به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است