بگذر

اطلاعیه کنسل شدن آزمون استخدام نیروی شرکتی

اطلاعیه کنسل شدن آزمون استخدام نیروی شرکتی

اطلاعیه کنسل شدن آزمون  فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات
#اطلاعیه_شماره_4
قرارگاه کنترل مراقبت کووید 19 در شهرستان تربت جام
قابل توجه متقاضیان محترم(پرستار،اتاق عمل،بیهوشی) با توجه به شیوع بیماری کووید 19(کرونا) در برخی از نقاط کشور و عدم حضور در تجمعات عمومی  
آزمون استخدام نیروی شرکتی در روز جمعه مورخه 98/12/9 برگزار نمی شود.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: