بگذر

فوت شدگان بر اثر مصرف الکل تقلبی به 13 نفر افزایش یافت

فوت شدگان بر اثر مصرف الکل تقلبی به 13 نفر افزایش یافت

رئیس دانشکده علوم پرشکی تربت جام گفت :فوت شدگان بیماری کرونا ۱۲نفروالکل تقلبی به ۱۳نفرافزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری وبدا جام ، دکتر محمد افکار رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ، با تشکر و قدردانی از سایر خیرین به حوزه سلامت و مقابله با ویروس کرونادر ارتباط باآمارفوت‌شدگان ویروس کرونا و مصرف کنندگان الکل تقلبی در۴ فروردین گفت : تا الان تعداد۱۲ نفر بر اثر بیماری کرونا و۱۳نفر براثر مصرف الکل تقلبی فوت شدند.

وی با اشاره به مبتلایان به ویروس کرونا افزود: آزمایش ۷۸بیمار مثبت، ۱۹بیماردربیمارستان بستری و ۵۶نفر ترخیص ودر منزل قرنطینه و از مجموع ۱۲ فوتی۹ مورد مثبت و۳مورد درحال پیگیری آزمایش است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با اشاره به فوت شدگان مصرف الکل تقلبی تصریح کرد: تاالان تعداد ۱۴۹‌نفر براثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳نفر فوت شدند و ۲۹نفر در بیمارستان سجادیه بستری و تعدادی هم در مشهد بستری هستند.

دکتر محمد افکارتاکید کرد:با توجه به جهش بیماری کرونا مردم توصیه های بهداشت فردی و محیطی را جدی بگیرند و درخانه بمانند.

ستاد مقابله با کووید 19(کرونا)دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است