بگذر

ارائه خدمات سرپایی به مراجعان مشکوک به کروناویروس

ارائه خدمات سرپایی به مراجعان مشکوک به کروناویروس


اطلاعیه
ارائه خدمات سرپایی به مراجعان مشکوک به کروناویروس

به اطلاع کلیه بیماران سرپایی کرونا می رساند جهت دریافت داروی مورد نیاز (کلروکین ) فقط با تجویز متخصص عفونی با رعایت نکات بهداشتی به مرکز یک شهری واقع در تربت جام خیابان قبا مرکز خدمات جامع سلامت ۱شهری مراجعه نمایند و از مراجعه به داروخانه های سطح شهر خودداری نمایند.
گفتنی است این مرکز ۱۶ساعته جهت خدمات رسانی به مردم شریف شهرستان وبیماران کرونایی راه اندازی وخدمت رسانی مینماید .


شماره تلفن های مرکز :۵۲۵۲۴۵۲۳ - -۵۲۵۲۳۲۲۶#به_لطف_الهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

ستاد مقابله با کووید 19(کرونا)دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: