بگذر

مرکز انتقال خون تربت جام روز به روز ارتقا پیدا خواهدکرد.

مرکز انتقال خون تربت جام روز به روز ارتقا پیدا خواهدکرد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی :

مرکز انتقال خون تربت جام روز به روز ارتقا پیدا خواهدکرد.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی گفت:مرکز انتقال خون تربت جام پس از چند ماهی تعطیلی همزمان با روزجهانی  اهدای خون "۲۵خرداد"مانند قبل دو روز در هفته فعال و روز به روز ارتقا پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری وبدا جام ، مجید عبدالهی مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی در حاشیه بازدید از مرکز انتقال خون شهرستان و جلساتی با فرماندار و ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: سرمایه سازمان انتقال خون مردم ایثارگر و اهداکنندگان خون هستند که همیشه نشان دادند ایثارگرانه در خط مقدم بوده و به مجرد اینکه اعلام نیاز شده است برای اهدای خون به پایگاهها مراجعه می کنند.

وی افزود:مرکز انتقال خون تربت جام چند سالی است با همت خیرین سلامت تشکیل شده است و هفته ای یک یا دو روز توسط انتقال خون استان پوشش داده می شد و چند ماهی است به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی ادامه داد: به همت و تلاش خیرین سلامت شهرستان مکانی برای پایگاه انتقال خون احداث و امکانات مستقرشده است و این مسئله وظیفه ما را سنگین کرده است و به عنوان‌نماینده دولت در این قضیه نباید کوتاهی کنیم .
مجید عبدالهی بیان کرد: سازمان‌انتقال خون به عنوان سربازان ایثارگران واهداءکنندگان هستندو حقیر پس از پذیرش مسئولیت مرکز سازمان انتقال خون استان اولین سفر است که به تربت جام‌آمدم ‌و وظیفه داریم شرایط را برای توسعه این مرکز فراهم کنیم.

وی با اشاره به عدم اجرای تفاهم نامه انتقال خون تصریح کرد: با نظارت و حمایت فرمانداری چند سال قبل تفاهم نامه بسته و اجرا نشده بود که در این سفرباحضور فرماندارمجدد تفاهنامه برای اجرا قطعی شد واین قرارداد مورد حمایت سازمان و دانشکده علوم پزشکی تربت جام قرارگرفت.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی تاکید کرد:براساس تفاهم نامه مرکز انتقال خون به دانشکده علوم پزشکی واگذار شد تا فعلا مانند قبل دوروزدر هفته عملیات خون گیری را انجام دهند.
مجید عبدالهی اظهارکرد:سازمان انتقال خون بنا داردبراساس شرایط وحسایت های مرزی تربت جام این مرکز را به پایگاه ارتقاء و قلمدادکندچون این پایگاه حساس تر از پایگاه های داخل استان است و این پیش بینی را باید داشته باشیم و سیاست براین است که این مرکزرادر آینده پایگاه اعلام کنیم.

وی یادآور شد: چارت تشکیلاتی پایگاه انتقال خون تربت جام به تهران ارسال شده و دربهمن ماه استخدام داریم و ۸نفر نیروی بومی باید جذب شوندو پس از مراحل جذب مرکز انتقال خون تربت جام به عنوان پایگاه ۶ روز درهفته فعال خواهد شد و با راه اندازی ای مرکز به عنوان پایگاه دیگر نیاز نخواهد بود خون به مشهد انتقال داده شود.


مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با قدردانی از مجمع خیرین سلامت ، دانشکده علوم پزشکی و فرمانداری بیان داشت: متولی مرکز انتقال خون دانشکده علوم پزشکی خواهد بود تا دیگر مجبور نباشیم از مشهد نیرو و امکانات به تربت جام اعزام کنیم.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است