بگذر

برگزاری جلسه ستاد کرونا در محل اداره آموزش و پرورش تربت جام

برگزاری جلسه ستاد کرونا در محل اداره آموزش و پرورش تربت جام

برگزاری جلسه ستاد کرونا در محل اداره آموزش و پرورش تربت جام

با حضور ریاست ،معاونین بهداشت ،درمان ،کارشناسان بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، معاون فرماندار،ریاست ،معاونین و مدیران آموزش و پرورش ،فرماندهان نظامی و انتظامی ،مدیران اجرایی و ریاست نظام پزشکی شهرستان

با موضوع:رعایت پروتکل های بهداشتی با محوریت آموزش و پرورش

✅توضیحات دکتر محمد افکار پیرامون بیماری کرونا در منطقه جام

✅توصیه ها و تذکرات لازم بهداشتی

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: