بگذر

اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی تربت جام مبنی بر ممنوعیت از استفاده از وجه نقد

اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی تربت جام مبنی بر ممنوعیت از استفاده از وجه نقد

اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی تربت جام مبنی بر ممنوعیت از استفاده از وجه نقد

طبق اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تمامی مجموعه های درمانی ، بهداشتی، بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی تحت پوشش دانشکده موظفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۹ هر گونه تراکنش‌ و انتقال پول را فقط و فقط از طریق کارت بانکی انجام دهند.
واز رد و بدل کردن پول نقد اجتناب نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

انتشار: