بگذر

#اطلاعیه فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات

#اطلاعیه    فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات

#اطلاعیه


فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات تا تاریخ 1399/4/8 تمدید شد 


شرکت طنین سلامت عطار پیمانکار خرید خدمات عمومی و نظافتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، در نظر دارد تعداد ۷ نفر افراد واجد شرایط در رشته شغلی : نظافتچی و خدمات عمومی از طریق فراخوان برگزاری آزمون کتبی ، شناسایی و پس از احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش به صورت نیروی شرکتی جذب نماید .


🔸 مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه1399/4/8 تمدید گردید

🔸 نحوه ثبت نام : به صورت حضوری با مراجعه به آدرس تربت جام _خیابان میرقوام الدین (کشتارگاه) _کوچه مرحوم دکتر محمد کوثری _ساختمان آموزشی _ دانشکده پرستاری اقدام خواهد شد
ساعت شروع ثبت نام از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ می باشد

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید 


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: