بگذر

ویروس کرونا همچنان در کنار ما است و آحاد مردم مهمترین رکن در کنترل این بیماری هستند

ویروس کرونا همچنان در کنار ما است و آحاد مردم مهمترین رکن در کنترل این بیماری هستند

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام عنوان کرد:

ویروس کرونا همچنان در کنار ما است و آحاد مردم مهمترین رکن در کنترل این بیماری هستند

به گزارش خبرگزاری وبدا جام،دکتر محمد افکار افزود: ویروس کرونا همچنان در کنار ما است ،مردم عزیز با صبر و شکیبایی، خود مراقبتی و رعایت موازین بهداشتی از انتقال این ویروس در جامعه پیشگیری نمایند.
وی با تاکید بر این مطلب که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی می توان به زندگی و کار اجتماعی در کنار کرونا ادامه داد، گفت:فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی (شستن دست ها )، استفاده از محلول های ضد عفونی در صورت عدم دسترسی به آب و صابون و استفاده از ماسک برای حفاظت خود و اطرافیان، محدود کردن سفرهای غیر ضروری درون شهری و برون شهری باید، کماکان رعایت شود.
روابط عمومی دانشکده علوم پزکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است