بگذر

برگزاری مراسم‌های شلوغ، کانونی برای انتشار ویروس کرونا

برگزاری مراسم‌های شلوغ، کانونی برای انتشار ویروس کرونا

برگزاری مراسم‌های شلوغ، کانونی برای انتشار ویروس کرونا

معاون بهداشت  دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :برگزاری مراسم‌های شلوغ، کانونی برای انتشار ویروس کرونا محسوب می شود و فاصله گذاری اجتماعی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید همه گیر شود .

به گزارش خبرگزاری وبدا جام ، مهندس محمد رحیمیان با اشاره به این مطلب که با رعایت بهداشت می‌توان با ویروس مقابله کرد گفت:فردی که از ماسک استفاده می‌کند احتمال انتقال بیماری کرونا را به سایران به شدت کاهش می دهد.

وی ادامه داد : اکنون افراد سالم هم باید از ماسک استفاده نمایند هیچ الزامی به استفاده از ماسک های N95 یا جراحی نیست افراد می توانند از ماسک های دست ساز استفاده نمایند تعدادی از افراد به ظاهر سالم می توانند ناقل ویروس کرونا برای سایران باشند.

معاون بهداشت  دانشکده علوم پزشکی تربت جام با بیان اینکه رعایت اصول بهداشتی همچنان مورد تاکید است، گفت : گرمای هوا هیچ تاثیری به کاهش بیماری و ضعیف شدن ویروس کرونا ندارد و این که با شروع فصل گرما ویروس کرونا از بین می رود ، صحیح نیست.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است