بگذر

زمان برگزاری آزمون نیروی خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام اعلام شد.

زمان برگزاری آزمون نیروی خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام اعلام شد.

اطلاعیه فوری:

زمان برگزاری آزمون نیروی خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام اعلام شد.

زمان آزمون روز جمعه ساعت ۷:۳۰صبح مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۳

آدرس محل برگزاری آزمون خانم ها: انتهای خیابان میرقوام الدین هنرستان شهید دهقان

آقایان :دانشکده پرستاری ساختمان آموزشی

همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه الزامی است

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: