بگذر

اپیدمی گله ای (جمعی) خطرناک و می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان بسیاری تمام شود.

اپیدمی گله ای (جمعی) خطرناک و می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان بسیاری تمام شود.

رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام:

اپیدمی گله ای (جمعی) خطرناک و می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان بسیاری تمام شود.

رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:اپیدمی جمعی که بر اساس آن میلیون‌ها نفر از جمعیت کشورها باید به این ویروس مبتلا شوند تا سرعت شیوع بیماری کنترل شود خطرناک و می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان بسیاری تمام شود.

به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،دکتر محمد افکار گفت :رویکرد رسیدن به ایمنی اجتماعی برای جامعه خطرناک است و قربانیان زیاد و هزینه بسیاری را تحمیل می کند. هنر کشورها این است که هر چه زودتر این جنگل درحال اشتعال اپیدمی را با کمترین خسارت ممکن خاموش کنند،‌ اینکه بگذاریم تا زمانی که ماده قابل سوختن وجود دارد جنگل همچنان بسوزد، هنر نیست. رویکرد اپیدمی جمعی دقیقا همین کار را می کند که قطعا دور از عقل و شان علمی است.

وی افزود:در جمعیتی که بخش اعظمی از افراد از مصونیت برخوردار هستند، چنین افرادی در انتشار بیماری سهمی ندارند و زنجیره‌های انتشار عفونت مختل می‌شوند که این امر یا سبب توقف یا کند شدن شیوع بیماری می‌شود.

رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ادامه داد: :ایمنی جمعی نوعی محافظت غیرمستقیم از بیماری‌های عفونی است که زمانی اتفاق می‌افتد که درصد زیادی از جمعیت در اثر عفونت، از طریق عفونت‌های قبلی یا واکسیناسیون مصون شوند.

دکتر محمد افکار بیان کرد: در اپیدمی کووید ۱۹ دو موضوع پیشگیری از تعداد موارد فوتی و موارد شدید یا بستری حداقل تا زمانی که هنوز موفق به کشف واکسن نشده ایم باید در اولویت برنامه های پیشگیری قرار گیرد و برای دستیابی به این هدف، شناسایی و محافظت کافی از گروه های پرخطر یک ضرورت جدی است.

وی تصریح کرد:رفتار و کارنامه مدیریتی کشور ما در این اپیدمی را می توان از منظرهای مختلف ارزیابی کرد؛ نمونه های زیادی وجود دارد که نشان دهنده توفیق نسبی ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است