بگذر

اعلام نتایج آزمون پرستاری ، اتاق عمل وبیهوشی برگزار شده در مرحله آزمون کتبی اعلام می گردد:

اعلام نتایج آزمون پرستاری ، اتاق عمل  وبیهوشی برگزار شده در مرحله آزمون کتبی اعلام می گردد:

نتایج آزمون – شفایاب کردستان

متقاضیان گرامی؛
نتایج آزمون برگزار شده به شرح ذیل، بر اساس کد پیگیری های قبول شده در مرحله آزمون کتبی اعلام می گردد:

جهت دریافت نتایج آزمون کلیک کنید 

انتشار: