بگذر

تزریق انرژی مضاعف درخدمات پزشکی تربت جام

تزریق انرژی مضاعف درخدمات پزشکی تربت جام

تزریق انرژی مضاعف درخدمات پزشکی تربت جام

تربت جام از نیمه دوم شهریور میزبان متخصصین جدید است.

رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :از نیمه دوم شهریور متخصصان جدید به پیکره سلامت این شهرستان افزوده می شوند.
به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،دکتر محمد افکار گفت :در مجموع .21..متخصص در رشته های قلب، طب اورژانس، عفونی، داخلی ،رادیولوژی، اطفال،چشم، پوست،پاتولوژی ،ارتوپدی،روانپزشکی،مغز واعصاب بیهوشی وزنان به جمع دیگر متخصصان افزوده می شوند.

وی افزود:این شهرستان با کمبود پزشک متخصص مغز و اعصاب ، بیهوشی و گوش ، حلق و بینی مواجهه است.

با اشاره به اینکه این متخصصان موظفند به مدت 2 سال تعهدات قانونی خود را در شهرستان تربت جام انجام دهند گفت: کمیته استقبال از متخصصین جدید الورود در حال تامین مسکن و سرویس ایاب و ذهاب برای آنهاست امید است با حضور این متخصصان بر کیفیت و کمیت خدمات بیش از پیش افزوده شود.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است