بگذر

2 دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو ، سمند و پارس (مدل 94 به بالا)و یک دستگاه مینی بوس جهت بیمارستان مهر مادر

2 دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو ، سمند و پارس (مدل 94 به بالا)و یک دستگاه مینی بوس جهت بیمارستان مهر مادر

اطلاعیه تامین  2 دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو ، سمند و پارس (مدل 94 به بالا)و یک دستگاه مینی بوس جهت بیمارستان مهر مادر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود تامین 2 دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو ، سمند و پارس (مدل 94 به بالا)و یک دستگاه مینی بوس جهت بیمارستان مهر مادر بشرح جدول ذیل :
ردیف خودرو محل خدمت ساعات حضور تعداد
1 اتومبیل سواری بیمارستان سجادیه و بیمارستان مهر مادر
( بصورت 10 ساعته ) شیفت صبح از ساعت 7:30الی 13:30 بیمارستان سجادیه و از ساعت 19 الی 23 در بیمارستان مهر مادر 1
2 اتومبیل سواری بیمارستان مهر مادر
(بصورت 12 ساعته ) از ساعت 7 صبح الی 19 1
3 مینی بوس بیمارستان مهر مادر ایاب و ذهاب پرسنل در ساعات ورود و خروج در هر شیفت 1

به منظور جابجایی پرسنل ، ایاب و ذهاب ، دهگردشی و .... از طریق استعلام به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان جهت شرکت در استعلام مذکور به مدیریت پشتیبانی دانشکده مراجعه و برگ شرایط مربوطه را دریافت ، ضمن بررسی مطالعه و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک مندرج از تاریخ 24/06/99 تاریخ 31/06/99 اقدام نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 52529412 تماس حاصل نمائید .

اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: