بگذر

اطلاعیه جهت تزریق واکسن آنفولانزا

اطلاعیه جهت تزریق واکسن آنفولانزا

اطلاعیه جهت تزریق واکسن آنفولانزا

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد جهت حفظ سلامت بیماران خاص شامل EB،موکوپلی،ساکاریدوز،تالاسمی،هموفیلی،MS
و جانبازان شیمیایی و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا ،تزریق واکسن را در مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3شهری واقع درفاز یک فرهنگیان بلوار شهید با هنر خیابان شهید رجایی جهت بیماران خاص و مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1واقع در بیست متری شاد خیابان وحدت اسلامی ۵ جهت جانبازان شیمیایی انجام دهند، لذا از کلیه بیماران خاص و جانبازان شیمیایی شهرستان درخواست می شود جهت تزریق واکسن آنفولانزا به این مراکز مراجعه نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: