بگذر

اطلاعیه بکار گیری نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه بکار گیری نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه بکار گیری نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

احتراماً به استحضار می رساند دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد با توجه به کمبود پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای در مراکز حاشیه شهر تعداد ۶ نفر پزشک و ۳ نفر بهداشت حرفه‌ای را به صورت شرکتی و قراردادی به کار گیری نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به ستاد دانشکده به آدرس ،خیابان شهید بهشتی روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد دفتر مسئول فنی مراجعه نمایند و یا با شماره ۰۹۳۸۰۱۷۴۱۲۸ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: