بگذر

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد جهت تکمیل کادر دندانپزشکی برای بیمارستان سجادیه وکلینیک ویژه رسول اکرم ، تعداد 2 نفر نیروی خانم با مدرک   nurse وicdl بکار گیری نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشترتا 21 آبان ماه می توانند  به مدیریت حراست بیمارستان سجادیه تربت جام مراجعه نمایند و یا با شماره 52525113 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی  و امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: