بگذر

معرفی ۵ داماد تربت‌جامی به مراجع قضایی به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی

معرفی ۵ داماد تربت‌جامی به مراجع قضایی به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی

مدیر اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبر داد:

معرفی ۵ داماد تربت‌جامی به مراجع قضایی به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی

مدیر اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:تعداد ۵ داماد متخلف از پروتکل های بهداشتی که اقدام به برگزاری مراسم ازدواج دروضعیت قرمز کرونایی شهرستان تربت جام نموده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.


به گزارش خبرگزاری وبدا جام،سعید خوافی مدیر اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان برگزاری مجالس عروسی با تشخیص معاونت بهداشت دانشکده از مصادیق تهدیدعلیه بهداشت موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد.


او افزود:ازآنجائیکه ویروس کرونابه سرعت درحال شیوع بوده وهمشهریان عزیزراتهدیدمی نماید متاسفانه عده ای بابرگزاری مراسمات عروسی وختم باعث انتقال این ویروس می باشند

مدیر اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام دانشکده علوم پزشکی تربت جام ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های دستگاه قضا ادامه داد:دانشکده علوم پزشکی تربت جام با همه کسانیکه سلامت مردم راتهدیدنمایندازطریق مقامات قضایی برخورد وانتظارمیرودهمه مردم دربحث مبارزه بااین بیماری همکاری نموده وازبرپایی هرگونه مراسم ختم وعروسی خوداری نماینددرغیراینصورت برابرمصوبه ستادمبارزه باکرونا متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهندشد.

سعید خوافی ضمن تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی موثرترین راه برای مهار کرونا است افزود:از تمام شهروندان درخواست داریم که پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد مبارزه با کرونا را رعایت نمایند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است