بگذر

اطلاعیه فراخوان بکارگیری نیروی پزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان بکارگیری  نیروی پزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان بکار گیری  نیروی پزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد با توجه به کمبود پزشک در مراکز بهداشت حاشیه شهر جهت تکمیل کادر پزشکی تعداد 6 نفر نیروی پزشک شرکتی  بکار گیری نماید.
متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 52525113 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: